Dentālā datortomogrāfija

Zobu 3D izmeklējums

ARDE Dental dentālās datortomogrāfijas aparāts sniedz precīzu 3D informāciju par žokļu kaulu anatomisko struktūru, stiprību un iespējamām izmaiņām. Tas būtiski atvieglo zobu implantu plānošanu, kā arī to izvēli.


  • Izmeklējuma laiks- 1-3 min;
  • Ieraksts diskā- 3-10 min;
  • Cenas:
  • viens žoklis- 45 eiro;
  • abi žokļi - 60 eiro;
  • 1 segments - 20 eiro;
  • disks- bezmaksas!
To install tawk.to, you can place this code before the tag on every page of your website